Herpubliceren Briefingcards

De Briefingcards zijn samengesteld uit foto’s gepubliceerd op de fotomanagementsite Flickr onder de ‘Naamsvermelding 2.0 Unported’ licentie van Creative Commons.

Creative Commons biedt rechthebbenden vrijheid om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan. Met een keuze uit zes beschikbare standaardlicenties bepaalt de auteursrechthebbende in welke mate zijn of haar werk verder verspreid mag worden, en onder welke voorwaarden dit mag.

Met de cc-licentie ‘Naamsvermelding 2.0 Unported’ staat de rechthebbende anderen toe om het betreffende werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en om afgeleid materiaal te maken dat op het betreffende werk gebaseerd is – maar uitsluitend als de rechthebbende vermeld wordt als maker.

De uitgever van de Briefingcards, De Grote Berg | adviseurs & uitgevers, heeft zich ingespannen toestemming te verkrijgen van mogelijke overige rechthebbenden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, morele rechten, portretrecht en/of het recht op privacy. Voor zover de uitgever deze rechthebbenden heeft weten te achterhalen, hebben deze allemaal toestemming gegeven.

De uitgever van de briefingcards betracht uiterste zorgvuldigheid bij het verzamelen, samenstellen, bewerken en verspreiden van inhoud van deze website, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. Alle informatie, tips, aanwijzingen voor gebruik en dergelijke op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Wij raden u aan advies in te winnen bij een gespecialiseerd jurist voordat u overgaat tot publicatie van een of meerdere afbeeldingen. In geen geval kan de uitgever aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het gebruik van Briefingcards en deze site.