WAT ZIJN BRIEFINGCARDS?

Het Show-and-Tell principe

Briengcards zijn afbeeldingen die mensen helpen op een intuïtieve manier hun ideeën, meningen en gevoelens onder woorden te brengen. Eén-op-één of in groepsverband daag je mensen uit om foto’s te selecteren die aansluiten bij wat ze willen zeggen. En daarna vraag je ze hun keuze toe te lichten. Briefingcards worden gebruikt door trainers, (loopbaan)coaches, managers, ontwerpers, docenten, psychologen en verkopers.

Hoe je Briefingcards ook gebruikt, het basisprincipe is altijd hetzelfde. De deelnemer of deelnemers selecteren één of meerdere kaarten in antwoord op een vraag. Daarna is het aan de deelnemers om hun keuze toe te lichten.

Gebruiksaanwijzing

  • Zorg voor voldoende ruimte, rust en tijd
  • Spreid alle kaarten voor de gebruiker(s) uit
  • Stel een vraag
  • En laat de gebruiker(s) in antwoord op die vraag één
  • of meerdere kaarten selecteren
  • Vraag de gebruiker(s) zijn of haar keuze toe te lichten