Disclaimer

De uitgever van de Briefingcards, Grote Berg | adviseurs & uitgevers, betracht uiterste zorgvuldigheid bij het verzamelen, samenstellen, bewerken en verspreiden van inhoud van deze website, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. Alle informatie, tips, aanwijzingen voor gebruik en dergelijke op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Wij raden u aan advies in te winnen bij een gespecialiseerd jurist voordat u overgaat tot publicatie van een of meerdere afbeeldingen. In geen geval kan de uitgever aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het gebruik van Briefingcards en deze site.