Achtergrond informatie

Het ligt voor de hand de effectiviteit van de Briefingcards te baseren op de verschillende werking van de twee hersenhelften van de mens. Deze verschillen worden nog al eens wat overdreven voorgesteld als een tegenstelling tussen links-mannelijk-rationeel tegenover rechts-vrouwelijk- intuïtief/emotioneel. Terwijl wetenschappelijk onderzoek inmiddels wel aangetoond heeft dat in feite beide hersenhelften in staat zijn uiteenlopende taken uit te voeren, ook taken die buiten de specialisatie rationeel – intuïtief vallen.

Met deze relativering van het beeld dat in nogal wat managementliteratuur verwoord wordt, kan echter wel degelijk gesproken worden van een zekere specialisatie van de linker en de rechter hersenhelft. Bij de meeste mensen, zeker de rechtshandigen, blijken taalfuncties als taalbegrip en spraak met de linker hersenhelft verbonden. Terwijl de rechterhersenhelft superieur is in visuele taken zoals gezichtsherkenning en het benoemen van gelaatsexpressies. Afbeeldingen worden zowel door de linker- als de rechterhersenhelft verwerkt, maar op verschillende wijze.

Verondersteld wordt dat het gebruik van Briefingcards de samenwerking tussen beide hersenhelften stimuleert. Het gebruik van de Briefingcards doet zowel een beroep op het visuele voorstellingsvermogen (overwegend rechter hersenhelft) als op taalfuncties (overwegend linkerhersenhelft).